Hvad skal du du have med i en testimonial?

Screen Shot 2018-09-26 at 16.02.45.png

I alle de år, jeg har været kommunikationsrådgiver, har virksomheder været glade for at bruge testimonials. Altså udsagtn fra kunder, som udtaler sig om en leverandør eller dennes løsning.

Og testimonials er i høj kurs, fordi kundeemner føler sig trygge ved at bruge en leverandør eller købe en løsning eller et produkt, som har skabt værdi for andre, der ligner en selv.

En testimonial kan enten udformes som tekst eller video og længden kan blot være et enkelt citat eller to tætskrevne A4-sider med grundig beskrivelse af casen. Det kommer helt an på formålet.

Sådan laver du en testimonial

Ligesom i salg af løsninger og konsulenter skal du adressere kundeemnets pains og drømme og håndtere indvendinger. Så når jeg udarbejder en testimonial, plejer jeg at fokusere på følgende områder:

  1. Hvilke fordele og muligheder har løsningen givet kunden - f.eks. højere indtægter, lavere udgifter, bedre overblik, kortere svartider, gladere kunder eller mindre stress.

  2. Hvordan ser den løsning ud, som kunden har fået. Hvordan bruger de den til hverdag? Giv gerne konkrete eksempler.

  3. Hvordan blev løsningen implementeret? Og hvordan fik I medarbejderne til aktivt at bruge den?

  4. Og allervigtigst: Hvad var kundens udfordringer og problemer, før de fik jeres løsning?

Eksempler på testimonials 

Du kan se nogle eksempler på testimonials , som jeg har skrevet for it-virksomheden ComputerCamp, på https://www.computercamp.dk/referencer/

Udover at være på hjemmesiden er alle testimonials også blevet sendt ud via ComputerCamps nyhedsbrev til kundeemner og kunder, og nogle af dem er også blevet omtalt i medierne. Casen om Kopenhagen Fur blev således til en fem sider lang artikel i Dagbladet Børsen.

Og hvorfor skal du sende testimonials til eksisterende kunder? Jo, dels er det godt at bekræfte ens kunder i, at de har valgt den rette løsning ved at vise, at andre der ligner dem, har truffet samme valg. Dels er nogle kunder på en gammel version af ComputerCamps løsning, som ComputerCamp gerne vil inspirere til at købe den nyeste version.

Hvis du ikke selv har tiden eller evnerne til at skrive/filme testimonials, så kontakt mig og få den hurtigt produceret.